Kokeanbefaling for abonnenter ved Kleppe vannverk

Askøy kommune anbefaler folk som får vann fra Kleppe vannverk å koke vannet fra mandag 16. oktober klokken 08:00.

På grunn av vedlikeholdsarbeid ved vannverket vil det i en periode kunne være redusert kvalitet på drikkevannet. Askøy kommune anbefaler abonnentene å koke vannet for å sikre hygienisk trygt vann. Arbeidet forventes å være ferdig i slutten av uke 43 (29. oktober).

Vannkvalitetskontrollen er intensivert i perioden og overvåkes kontinuerlig ved anlegget under vedlikeholdsarbeidet. I forbindelse med arbeidet vil Askøy kommune etterleve krav gitt i lover og forskrifter for drikkevannsleveranse i forståelse med Mattilsynet.

SMS- og telefonvarsel

Berørte huseiere vil bli varslet pr SMS og/eller taletelefon i forkant og når vannet igjen kan brukes som drikkevann uten kokeanbefaling.
Har du registrert telefonnummeret ditt? For informasjon om telefonvarsling, og for å sikre at du mottar viktig informasjon fra Seksjon vann og avløp, sjekk din oppføring her.

Blir jeg berørt?

I hovedtrekk blir følgende områder berørt: fra Montér (Florvåg bruk) i Florvåg, Kleppestø, Strusshamn, Marikoven, Follese, Hetlevik, Juvik, Horsøy og frem til Laviksvingen (Juvik)

Abonnenter til Kleppe vannverk

Hva ble oppgradert ved forrige driftsstans?

Det gis ikke reduksjon i vanngebyr

Det fremgår av Standard abonnementsvilkår, Administrative bestemmelser punkt 3.9, at:

«Kommunen kan, med Mattilsynets godkjennelse, avvike fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet for en avgrenset periode, dersom kravene ikke kan oppfylles før utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg e.l. er gjennomført. Kommunen skal informere abonnentene om slike avvik fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet.»

Askøy kommune sitt arbeid med filterbytte på Kleppe vannbehandlingsanlegg med de konsekvenser det har er godkjent av Mattilsynet. Kommunen har også informert abonnentene med SMS-varsling, på kommunens nettside, facebookside og gjennom media.

Det fremgår videre av Askøy kommune sin Forskrift om vann- og avløpsgebyrer § 7, siste ledd, at:

«Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyr.»

Askøy kommune beklager ubeleiligheten ved kokeanbefalingen, men det vil ikke bli gitt reduksjon i gebyr knyttet til dette.

Back to top