pdf Innmålingsinstruks - Vann og avløp - versjon 1.00 (935 KB) gjeldende fra 1. juni 2019, erstatter Krav til innmåling og dokumentasjon av VA ledningsnett