Trygge og gode vannkilder og nedbørfelt er avgjørende for en sikker og god drikkevannskvalitet.

Med vannkilde mener vi kilden der vi tar ut råvann som via et vannbehandlingsanlegg distribueres ut på nettet som rent vann. Råvann er vann som ikke har gjennomgått vannbehandling.

Et nedbørfelt er hele landarealet som bidrar med vann til en vannkilde. All nedbøren som faller i et nedbørfelt vil ende opp i denne vannkilden, og kan potensielt dra med seg forurensning.

For å sikre trygt og rent vann er det vedtatt noen restriksjoner i forhold til aktivitet i nedbørfeltene:

 • Bading er forbudt for mennesker og dyr
 • Bruk av båt/kajakk/kano er forbudt
 • Båndtvang for hund
 • Avføring fra hund og hest må tas med ut av nedbørsfeltet
 • Leirplass/camping er forbudt
 • Fisking er kun tillatt for grunneiere
 • Skøyting og annen ferdsel på islagte vann

Vi ber alle ta ekstra hensyn når de ferdes i nedbørfelt til drikkevannskildene:

 • Askevatnet
 • Ingersvatnet
 • Kleppevatnet
 • Oksnesvatnet
 • Storavatnet (Fauskanger - reservekilde)

pdf Informasjonsbrosjyre klausuleringsbestemmelser Askevatnet (2.81 MB)

pdf Klausuleringsbestemmelser Askevatnet (306 KB)

Back to top