Formål

 • Drikkevannet på Askøy har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet.
 • Vannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder.
 • Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften.

Vannkvaliteten på vårt drikkevann

Varsling om endringer i vannforsyningen

  • Vi informerer via internett og sosiale media,
  • I tillegg varsler vi på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:
   • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
   • Ved kokeanbefaling av drikkevannet
  • Les mer om varsling og hvordan du registrerer deg her.


Koking av vann


Hardhet

   • På Askøy har vi bløtt / mykt vann. Det betyr blant annet at man ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Kontakt avdelingen

Back to top