I 2018 fikk vi lagt en overføringsledning fra Askevatn til Ingersvann. Fra Ingersvann til Kleppevann går det også en overføringsledning. Det betyr at vi i stor grad vil ha nok vann, og ikke risikere å gå tom - som vi nesten gjorde i 2018. Likevel kan vi få behov for vannsparing fra tid til annen.

Får ikke vann ut til alle

Noen steder rapporteres det om redusert trykk i springen. Det er et tegn på at det i perioder brukes mer vann fra ledningsnettet enn vi klarer å levere. For at det skal være vann til alle, oppforderer vi innbyggerne til å være sparsomme og at vannet bare brukes til de mest nødvendige ting, som matlaging og hygiene.

Hagevanning, basseng mv.

Plener tåler lite vann om de er anlagt rett, basseng trenger ikke nytt vann hver dag eller uke. Og må bilen være nyvasket hele tiden?

Vi forstår godt at du må vaske huset før du maler. Det er nødvendig. Men ikke sløs.

Informasjon om de ulike vannverkene

Vi har tre vannverk på Askøy. Her er en oversikt over hvert enkelt, og en liten tilstandsrapport.

Oksnes vannverk

 • God kildekapasitet.
 • Vannrenseanlegget og ledningsanlegget har begrenset kapasitet som medfører lavt trykk for utsatte abonnenter ved store uttak.
 • Høydebassengkapasiteten ved vannverket er begrenset.

Ingersvann vannverk

 • Overføringsledningen fra Askevatnet til Ingjersvatnet leverer tilstrekkelig vann for å opprettholde kildens kapasitet.
 • Vannverket er tett på maksimalt utnyttet på produksjonssiden.
 • Nytt høydebasseng på Steinrusten gir økt stabilitet i vannproduksjonen.
 • Ledningsanlegget som leverer vann i springen er fortsatt det samme – kritisk i en belastet situasjon.

Kleppe vannverk

 • Det overføres i overkant av en tredjedel av vannuttaket i kilden fra Ingjersvatnet. Det er med på å redusere senkningen av kilden.
 • Vannrenseanlegget har god kapasitet.
 • Vannrørene tilknyttet Kleppe vannverk kan enkelte steder, ved store uttak, gi redusert trykk.
 • Nye høydebasseng forventes å gi økt stabilitet i vannforsyningen ved normalt uttak. 

Restriksjoner

Ved langvarig tørke og stort vannforbruk kan det bli aktuelt å innføre begrensninger i vannforsyningen.

Vær bevisst

Hjelp til med å holde forsyningen av vann på et normalt nivå ved å vurdere vannforbruket ditt. Det sparer miljøet, sikrer vann til alle og bidrar til at vi ikke trenger å iverksette ytterligere tiltak med en gang.

Råd om vannsparing

Råd om hagevanning

 

Back to top