Søknad om vannmåler

  • Fyll ut elektronisk søknadsskjema i lenken over og send inn.
  • Når godkjenning på søknaden er mottatt av rørleggerfirma, kan rørlegger hente vannmåler i Bakarvågen 7 i Florvåg.
  • Seksjon VA utfører kontroll og plombering av installert vannmåler en uke etter utlevering.

Back to top