VA-skjema for private og næringskunder

Søknad av tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger på nybygg.


Søknad om vann- og avløpstiltak i henhold til plan- og bygningsloven.
Søknad om installering av vannmåler

      • Søknad om vannmåler
      • Fyll ut elektronisk søknadsskjema i lenken over og send inn.
      • Når godkjenning på søknaden er mottatt av rørleggerfirma, kan rørlegger hente vannmåler i Bakarvågen 7 i Florvåg.
      • Seksjon VA utfører kontroll og plombering av installert vannmåler en uke etter utlevering.

Kontakt avdelingen

Back to top