Ikke kast ting i do som ikke hører hjemme der. Tette avløp skaper problemer for deg, naboen og kommunen.

Hva skal du gjøre med våtservietter, q-tips, bleier og matrester? Kast det i bosset, aldri i do.

Avløpsnettet med pumpestasjoner og renseanlegg er bygget for å ta hånd om ordinært avløp fra husholdninger. Det samme gjelder for private slamavskillere og slambilen.

Mange kaster avfall som våtservietter, bomullspads, bind, tamponger og q-tips i do. Denne type avfall i avløpsnettet kan blant annet føre til tette private og kommunale avløpsledninger, med den konsekvens at avløpsvann kan komme inn i boliger.

Kast våtservietter i bossetVåtserviett

Våtservietter, bomullsdotter og lignende løser seg ikke opp, og lager store klutaktige baller nede i rørsystemet. Dette fører til tette rør som gir ekstraarbeid og ekstra kostnader i form av ødelagt utstyr i pumpestasjoner og slambiler. Kostnadene fører til økte kommunale avgifter for alle. 

Kast matrester i bosset

Det kan være fristende å tømme flytende fett rett i vasken, men tenk deg om før du gjør det! Fettet vil stivne og feste seg til rørveggene. Dette vil etterhvert tette rør i eget hus eller lenger ute i ledningsnettet. Rottene er veldig glad i matrester og fett, jo mer man kaster i avløpssystemet jo flere og større blir rottene. Fett i stekepannen samt stivnet avkjølt fett, fjerner du med tørkepapir og kaster i restavfallet. Flytende matrester kan man helle over i en tom melkekartong og kaste den i restavfallet.

Spesialavfall

Olje, oljeprodukter, løsemidler, tynner, maling/beis, fotovæske, fargestoff og kontaktlim skal ikke helles i vasken eller toalettet. Spesialavfall må samles opp og leveres på miljøstasjonen.

Dovettregler

  • Tiss, bæsj og dopapir skal i do!
  • Våtservietter, bind, tamponger, q-tips og annet avfall skal ikke i do. Det tetter igjen avløpssystemet.
  • Fett og matavfall skal i bosset. Fett fra matrester og matlaging tetter rør og er festmat for rottene. Om du heller fettet i vasken eller do spiller ingen rolle, for det er akkurat de samme avløpssystemet som frakter avløpet videre i rør.

Fettvett.no

Dovett.no