Riving av bygget

Oppdatert 11.11.2020

Det er i disse dager startet med riving av det gamle bygget som fungerte som SFO for Kleppe skole. Dette bygget har i flere år vært i så dårlig tilstand at det ikke kunne fungere som en del av skolen.


Hvor

Kleppevegen 129.


Hvorfor

Bygget har vært i svært dårlig stand og kunne ikke brukes av skolen som ekstra areal. Det har vært forsøk på innbrudd og dette kunne gi opphold for personer utenom skolens åpningstid.
Skolen får et bedre og åpnere uteareal for lek og opphold når bygget er revet.


Hvem

Rivningen utføres av Askøy kommune i egenregi.


Når/Fremdrift

Det ble fra Byggesak gitt igangsettingstillatelse (IG) til riving den 13.10.2020. Miljøsaneringen av bygget er ferdig i slutten av uke 45. Det som nå skal gjøres er å plukke bygget med, manuelt og bit-for-bit. Dette legges i kontainer og kjøres vekk i rene fraksjoner. Arbeidet skal være ferdig ut desember 2020.


Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Tormod Hopland
Mobilnummer: 970 51 850
Epost:

Leder Eiendom: Odd Maubach
Mobilnummer: 952 84 270
Epost:


 

SFO Kleppe skole

SFO-bygget, foto: Askøy kommune