Idrettsbygg Myrane – Utlysing av konkurranse

Oppdatert 10.11.2020

I disse dager er det lyst ut konkurranse vedrørende prosjektet, Idrettsbygg Myrane.

Det nye idrettsbygget skal erstatte dagens Askøyhall og skal bygges på tomten der verktstedsbygget til Askøy Videregående skole ligger i dag. Det nye bygget skal etter planen inneholde:

  • to håndballbaner – en med takhøyde 9 meter, og en med takhøyde 15 meter
  • en klatrehall
  • to vannflater – en på 25 x 15,5 meter og ett opplæringsbasseng med mål 12 x 8,5 meter, dette skal inneholde hev/senk bunn.

Prosjektet gjennomføres som et samspillsprosjekt der en gjennomfører dialogmøter og utvikler konseptet/prosjektet sammen med brukere og leverandørgruppe. Brukergruppen vil være en sammensetning av alle brukere til det nye idrettsbygget. Dette kan være: drift, logistikk, hall, svømming, klatring og eventuelt med flere.

Hvor

Adressen er Søre Myrane. Nybygget skal bygges mellom dagens videregående skole og dagens Askøyhall, på et areal som er satt i Områdeplanen.

Hvorfor

Det har i lang tid vært behov for ny hall med bedre funksjonalitet og kapasitet da Askøyhallen er svært slitt. Kapasiteten til idrettshaller og vannflater trengs også økes i forhold til innbyggertallet.

Når/Fremdrift

Konkurransen lyses ut i starten av november 2020. I løpet av våren og sommeren 2021 skal det gjennomføres dialogmøter og velges en tilbyder. Fra høsten 2021 og frem til sommeren 2022, skal det gjennomføres utredninger, skisseprosjekt og forprosjekt. Byggestart blir når videregående er flyttet ut fra verkstedsbygget og kommunen kan overta dette. Byggetiden er per dags dato er anslått til 2 år fra oppstart.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Tormod Hopland
Mobilnummer: 970 51 850
Epost:

Leder Eiendom: Odd Maubach
Mobilnummer: 952 84 270
Epost:

Back to top