Godkjente listeforslag til ettersyn

Listeforslaga blir lagt ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn jf. valgloven § 6-6 (1).  

pdf Godkjente listeforslag (71 KB)

 

Levere listeforslag til valget i 2023

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars klokken 12.00.

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Les alt om listeforslagene på valg.no

 

Elektronisk underskrift på listeforslag

Det er nå mulig å sende elektroniske listeforslag, les mer om hvordan dette gjøres: Opprette elektronisk listeforslag

 

Listeforslag - viktige datoer

Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn, kommuneloven §6-6 (1)

Valgsekretariatet underretter samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyser om adgangen til å søke om fritak, kommuneloven § 6-6 (5)

 

Dato Hva
31. mars kl. 12.00 Frist for partier eller grupper til å levere listeforslag
20. april kl. 12.00 Frist for partier til å trekke listeforslag
21. april Frist om å søke fritak fra listeforslag
2. mai Valgstyret godkjenner listeforslag
12. mai Godkjente valglister legges ut til offentlig gjennomsyn
19. mai Klagefrist på valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag (må være mottatt av valgsekretariatet)

 

Trykking av lister

Etter klagefristens utløp, sendes godkjente valglister til trykking. Kontaktpersoner for det enkelte parti eller gruppe vil få valglistene til korrekturlesing.

 

Back to top