For å stemme ved kommune- og fylkestingsvalg er det noen krav som stilles.

loading...
Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • Norsk statsborger
    • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge​
    • Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen

Skjema: Søknad om innføring i manntallet​

Utenlandsk statsborger dersom du

  • Har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen​
  • Er nordisk statsborger (fra Sverige, Danmark, Finland og Island) bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret senest 30.06.)
Står du i manntallet?

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30. juni.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme.

Har du avgitt forhåndstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgmedarbeider dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du selv peker ut.

 

Back to top