Forhåndsstemmegivningen starter 10. august og varer til og med fredag 10. september.

Hvor?

Forhåndsstemmemottaket finner du i lokalet ved siden av Burger King, i underetasjen på Kleppestø senter.

Åpningstid

Åpningstider for forhåndsstemmegivning ved Kleppestø senter i uke 32-35 er mandag-fredag klokken 10.00-15.00.

Lørdag 4. september vil det være åpent klokken 10.00 – 18.00.

I uke 36 utvides åpningstiden for forhåndsstemmegivningen på Kleppestø senter: åpent klokken 10:00 - 18.00.

Legitimasjon og valgkort

Vel møtt, ta gjerne med valgkort og husk legitimasjon.

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du oppfyller disse kravene:

  • Norsk statsborger
  • Fyller 18 år innen utgangen av valgåret
  • Ikke mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53
  • Er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge

Forhåndsstemming andre steder

I Askøy kommune vil det i tillegg til forhåndsstemmelokalet på Kleppestø senter, bli avholdt forhåndsstemmegivning ved følgende steder:

Institusjon

Dag/dato

Tidspunkt

     

NKS Olaviken alderspsykiatriske

Sykehus AS                                                     

Mandag 30.08.2021

Kl. 10.00 - 12.00

Adv. rusmedisin seksjon Askøy, Hop

Mandag 30.08.2021

Kl. 13.00 - 15.00

Ask bo- og omsorgssenter                           

Tirsdag 31.08.2021

Kl. 10.00 - 13.00

Flagget omsorgsbolig                                    

Mandag 06.09.2021                   

Kl. 10.00 - 12.00

Fromreide omsorgsbolig                             

Onsdag 01.09.2021                     

Kl. 10.00 - 12.00

Ravnanger bo- og omsorgssenter               

Onsdag 01.09.2021                    

Kl. 13.00 - 15.00

Kleppestø sykehjem                                      

Torsdag 02.09.2021                   

Kl. 10.00 - 13.00

Alle velgere har adgang til å stemme på disse institusjonene, både beboere, personalet og andre velgere.

Andre steder

Andre steder

Dag/dato

Tidspunkt

Spar Ask                                              

Mandag 30.08.2021                        

Kl. 10.00 - 13.00

Spar Ask                                              

Tirsdag 31.08.2021                          

Kl. 14.00 - 17.00

AMFI Askøy 

Onsdag 01.09.2021                          

Kl. 14.00 - 19.00

Hetlevik skole                                    

Mandag 30.08.2021                        

Kl. 16.00 - 19.00

Spar Kjerrgarden                              

Mandag 06.09.2021                        

Kl. 12.00 - 17.00

Florvåg senter, Kiwi                         

Torsdag 02.09.2021                        

Kl. 14.00 - 18.00

Herdla Kyrkjelydshus                      

Mandag 06.09.2021                        

Kl. 18.00 - 20.00

Askøy videregående skole               

Tirsdag 07.09.2021                         

Kl. 10.00 - 13.00

Ramsøy barnehage                            

Tirsdag 07.09.2021                         

Kl. 16.00 - 19.00

Smittevern

Det er viktig å holde avstand i kø, bruke håndsprit før man går inn i valgavlukket, og bruke munnbind hvis det å holde avstand ikke er mulig.

Askøy kommune følger nå nasjonale retningslinjer for smittevern. Dette kan endre seg hvis lokale utbrudd oppstår. Følg med på vår hjemmeside for oppdatert informasjon.

Forhåndsstemme hjemme

Syke og uføre kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, (hjemme) ref. valglovens § 8-3(6).

Søknad sendes:
Valgstyret i Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

Vi kan også kontaktes på e-post:
eller telefon 56 15 80 25

Søknaden må være inne hos valgstyret innen fredag 3. september 2021.

Back to top