Offisiell valglogo

Hvem har stemmerett?

For å stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.

De som står i manntallet får valgkort tilsendt i posten i løpet av sommeren.

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret. og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og vært registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2019.
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Hvordan kan du kontrollere?

Manntall skal ligge ute til offentlig ettersyn på Kundetorget i Rådhuset til og med valgdagen 9. september. Her kan du undersøke om opplysningene er riktige.

Hvordan rette opp feil?

Hvis du finner feil eller mangler kan du kreve at det blir rettet. Da må du sende en skriftlig klage til: Valgstyret, Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø eller til

Valgstyret vil behandle klager og rette eventuelle feil fram mot valgdagen så lenge det er praktisk mulig.


Hva står i loven?

Valgloven § 2-7: Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

  1. Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp.

  2. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.

  3. Valgstyret skal sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17 dagen etter valgdagen.