Etter valgloven § 6-6 (1). skal listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn,

Minner om fristen til innlevering av lister er mandag 1. april klokken 12:00.

Her er innleverte listeforslag til kommunestyrevalget 2019 (ikke godkjent av valgstyret).

Partiene har frist til 20. april klokken 12:00 med å tilbakekalle sine listeforslag, jamfør valgloven § 6-5.

 

Listeforslag fra Venstre 

NrNamnFødselsårStilling
1 Arild Raftevoll 1969 Ingeniør
2 Marit Helen Leirheim 1958 Vernepleier Cand. Mag.
3 Mikael Christensen 1992 Student
4 Stine Marie Porsvoll 1996 Student
5 Merethe Jentoft 1991 Laboratorietekniker
6 Pål André Snerten Strand 1978 Jurist
7 Synne Hansmark Persen 1998 Student
8 Helge Inge Eriksen 1958 Lærer
9 Birgitte Hjertaas 1964 SpeslaIsykepleier
10 Tomas André Oksnes Steen 1978 Programmerer
11 Anja Berge Bauman 1971 Patentrådgiver
12 Ole Magnus Nynes 1999 Student
13 Gisle Håland 1959 Lærer
14 Jordan Michael Bauman 1972 US patentagent
15 Erlend Lilletvedt 1973 Sykepleier
16 Dorinda Lynn Morton 1979 Sykepleier
17 Fredrik Steimler 1997 Student
18 Henning Østrem 1960 Prosjektleder
19 Oscar Eide 1954 Ingeniør
20 Børge Nese 1978 Systemutvikler
21 Yngve Hagen 1959 Distriktssjef
22 Kathrine Andersen 1976 Hjelpepleier
23 Ola K. Dørum 1951 Pensjonist
24 Ronny Knutsen 1971 Lærer