Etter valgloven § 6-6 (1). skal listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn,

Minner om fristen til innlevering av lister er mandag 1. april klokken 12:00.

Her er innleverte listeforslag til kommunestyrevalget 2019 (ikke godkjent av valgstyret).

Partiene har frist til 20. april klokken 12:00 med å tilbakekalle sine listeforslag, jamfør valgloven § 6-5.

 

Listeforslag fra Pensjonistpartiet

NrNavnFødselsår Bosted
1 Kurt Johnny Hæggernæs 1952 5300 Kleppestø
2 Ann-Christine Mikkelsen 1994 5314 Kjerrgarden
3 Hans Kristian Olsen 1955 5303 Follese
4 Grethe Irene Fløholm Hæggernæs 1953 5300 Kleppestø
5 Knut Amundsen 1952 5308 Kleppestø
6 Torill Lunde Thorsen 1954 5305 Florvåg
7 Johannes Kleppestø 1947 5308 Kleppestø
8 Else Skage 1945 5307 Ask
9 Linn Andresen 1987 5300 Kleppestø
10 Therese Irene Søraa 1974 5310 Hauglandshella
11 Stian K. Mikkelsen 1992 5314 Kjerrgarden
12 Jan-Ove Berntsen 1957 5305 Florvåg
13 Olav J. Lura 1947 5300 Kleppestø
14 Knut Bernhard Melhus Andreassen 1947 5307 Ask
15 Lillian Merkesdal 1953 5303 FoIIese
16 Atle Heggøy 1955 5307 Ask
17 Nelly Holgersen 1946 5305 Florvåg
18 Åge Antonsen 1958 5303 Follese
19 Bjørn W. Holgersen 1944 5305 Florvåg
20 Ruth Svellingen 1944 5300 Kleppestø
21 Åge Kristoffersen 1950 5302 Strusshamn
22 Bjørg Sagstad 1950 5300 Kleppestø
23 Jon Soleng 1945 5304 Hetlevik
24 Geir Alfred Kristoffersen 1949 5300 Kleppestø
25 Sverre Langøy 1949 5310 Hauglandshella
26 Alvhild Olafsen 1953 5307 Ask
27 Bodil Johansen 1953 5304 Hetlevik
28 Dagfinn Kristoffersen 1951 5302 Strusshamn
29 Gunnvor Iren Askildsen 1957 5310 Hauglandshella
30 Johnny Olafsen 1949 5307 Ask
31 Jan Einar Tvedt 1955 5300 Kleppestø
32 Ivar Merkesdal 1949 5303 Follese
33 Johanne Karin Aasen Soltvedt 1945 5300 Kleppestø
34 Jan-Egil Hæggernæs 1959 5310 Hauglandshella
35 Børge Follesøy 1971 5302 Strusshamn
36 Cate Husa Kongsvik 1969 5304 Hetlevik
37 Anne Karin Harkentz   5323 Kleppestø
38 John Hjort 1950 5306 Erdal
39 Rune Steffensen 1955 5300 Kleppestø
40 Bjørn Håkon Abrahamsen 1954 5302 Strusshamn
41 Erling Viksund 1937 5300 Kleppestø