Etter valgloven § 6-6 (1). skal listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn,

Minner om fristen til innlevering av lister er mandag 1. april klokken 12:00.

Her er innleverte listeforslag til kommunestyrevalget 2019 (ikke godkjent av valgstyret).

Partiene har frist til 20. april klokken 12:00 med å tilbakekalle sine listeforslag, jamfør valgloven § 6-5.

 

 

Listeforslag fra Miljøpartiet De Grønne

NrNavnFødselsårBosted
1 Thomas Remme 1974 -
2 Hege Torghatten 1970 -
3 Claus Gladyszak 1966 -
4 Linda Rykkje 1973 -
5 Jarl Erik Torghatten Halvorsen 2001 -
6 Harald Synnevåg 1968 -
7 Anders Dræge 1976 -
8 Linn Renate Tangen 1982 -
9 Stig Eriksen 1975 -
10 Else Lyssand 1960 -
11 Aleksander Feydt 1981 -
12 Stian Adrian Rykkje 2000 -