Barn i lekekasse

Nytt barnehageår er i gang, og begge avdelingene tar imot nye barn og foreldre. Det er en spennende tid for alle. Noen småbarn fra Søraståvo har blitt store, begynt på Nordaståvo, og gitt plass til nye små barn.
Vennskap skal både etableres og vedlikeholdes, og vi vektlegger lek, vennskap og trygghet nå ved oppstart.

Back to top