Barnehagen har et Samarbeidsutvalget (SU) som skal sikre samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Styrer skal sørge for at saker av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet skal forelegges SU. Utvalget består av representanter fra foreldre og personalet i likt antall, samt en representant fra eier. Styrer møter og har uttalerett. Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre. Foreldreråd og SU er viktige samarbeidsorgan for å ivareta fellesinteresser i foreldregruppa, og sikre medvirkning i barnehagens arbeid.

SU barnehageåret 2021/2022:

Samarbeidsutvalget, Træet barnehage

Nordaståvo

 

E-post

Foreldrerepresentant

Aina Kjærgård

Vara (& FAU)

Ingrid Sunde

m

 

   

Søraståvo

   

Foreldrerepresentant

Heidi Kjerrgård Johannesen

Vara (& FAU)

Silje Fløisand

     

Ansatte representant

Sidsel Strømmen

Ansatte representant

Beatrix Heimnes

     

Politisk representant

Nina Fauskanger    

Vara

Karl Frode Karlsen

Back to top