Se artikkel om overgang til skole https://askoy.kommune.no/barnehage/kvalitet-i-barnehagene/overgang-fra-barnehage-til-skole

 

Barnehagen følger kommunens rutiner for overgang barnehage—skole.

Vi har førskolegruppe to ganger i uken, hvorav en av dagene er ute-/turdag. Med utgangspunkt i kommunens handlingsplan «Fra barnehage til skole» planlegger vi aktiviteter og opplegg som en del av forberedelsen til skole.
Vi har tradisjon for et godt og nært samarbeid med Træet skule hvor de fleste av barna etter hvert skal ha sin skolestart. Vi starter relasjonsbygging med skolen allerede høsten før barnet skal begynne på skolen:

  • førskolegruppen deltar på turer sammen med 1. klasse hele året
  • førskolegruppen har månedlig skolebesøk fra januar til mai
  • vi arrangerer aktivitetsdag i april/mai der 1. klasse blir invitert til å delta
  • førskolegruppen deltar på fellesarrangement som adventssamling, Lucia-feiring, og 17. mai feiring
  • 4.klasse har lesegruppe sammen med førskolegruppen om våren

Back to top