bhg

Vi er en liten, to-avdelings barnehage som vektlegger samarbeid og fellesskap for små og store. Avdelingene samarbeider tett, og barn og personale i hele barnehagen kjenner hverandre godt.Vi starter og avslutter dagene sammen på fellesrommet vårt, Bestaståvo.  

Samarbeid og fellesskap handler også om kontakt barnehage-hjem, og som en liten barnehage kommer vi «tett på» og jobber for et godt samarbeid med foreldre / foresatte for en bedre barnehagehverdag.

Barnehagens verdier «fellesskap, omsorg, trygghet, respekt, medmenneskelighet» er grunnlaget for alt vi gjør, og skal prege våre møter med barn, foreldre, kolleger og andre samarbeidspartnere.

 

pdf Årsplan 2023 /2024 Træet barnehage (4.72 MB)  

 

Back to top