Træet skule er ein barneskule med omlag 150 elevar og 25 tilsette.

Skulen ligg i vakre omgjevnadar, med tilgang til skog og sjø, kunstgrasbane og ballbinge.

Skulen har nynorsk som hovudmål.

 

Kontakt skolen: 56 15 55 60


Visjon og verdiar


Leiarar


Skulefritidsordning (SFO)

SFO opnar klokka 07:00 og er bemanna fram til klokka 16:30.


Felles dokument for Askøyskulane


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar: Anny Marie Ottermo
Trefftid: Tysdagar mellom klokka 08:30 og 12:00
Telefon: 56 15 55 60 (Spør etter helsesjukepleiar)
send e-post


Råd og utval


Ymse annan informasjon


Nyttige lenker