Vi har som mål å synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende og bedre samspillet mellom spesialisthelsetjenesten, kommunen, brukeren og deres nærmeste.

Formål 

Vi tilbyr samtaler, workshop og ulike typer arrangementer. Noen av arrangementene er forbeholdt pårørende, mens andre vil inkludere både brukere og pårørende.

Workshop blir som regel holdt i regi av de enkelte gruppetilbudene, mens allmenne arrangementer vil bli annonsert via Askøy kommunes informasjonsider og Askøy kommunes facebookside. 

I Helsedirektoratets pårørendeveileder kan du lese om mulighetene du som pårørende har til å påvirke brukerens tilfriskning, samt hvordan du selv kan få hjelp eller informasjon.


Lenker til nettsteder for pårørende

De enkelte interesseorganisasjonene som tilbyr hjelp har også tilbud til pårørende. Du finner en oversikt over noen av disse her.


Søknadsfrist

Pårørende kan kontakte oss ved behov. De enkelte arrangementene er enten åpne, eller med arrangementsspesifikke påmeldingsdatoer. 


Krav til søker

Der er ingen krav til søker.


Hva koster det?

Tjenesten er gratis. 


Søknadsbehandling

Søknadsbehandlingen er avhengig av hvilken type tjeneste det er behov for.


Klage

Klage på vedtak om helse og omsorgstjenester

  • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak
  • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
  • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
  • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
  • Klage skal leveres skriftlig til:
    Askøy kommune, Helse og omsorg
    Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
 


 

Back to top