Formål

Omsorgsstønad kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.


Hva får du?

  • Du får et fast beløp hver måned som godtgjørelse for pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.
  • Ut fra søknaden din gjør Forvaltningsavdelingen vedtak om antall timer, timelønn og andre vilkår.
  • Omsorgslønn er skattepliktig inntekt.

Krav til søknaden

  • Den pleietrengende må bo hjemme.
  • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
  • Både du og kommunen må vurdere om omsorgslønn er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.
  • Hvis du ikke har søkt om Hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

Tenk over dette før du søker

  • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
  • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
  • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
  • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
  • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
  • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

Søknadsfrist

  • Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

  • Etter at du har søkt besøker vi deg for å vurdere situasjonen og avklare hvilke oppgaver du utfører.
  • Deretter foretar vi en vurdering av hvor mange arbeidstimer i uken du eventuelt kan få godtgjørelse for.

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorg
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt

  • Fagavdeling helse og omsorg

Back to top