Alle mindreårige barn av foreldre eller er søsken til en som er psykisk syk, har rusmiddelavhengighet eller har alvorlig somatisk sykdom eller skade, har rett til god, forståelig og tilstrekkelig informasjon og nødvendig oppfølging.

Barn som er pårørende trenger å bli sett, lyttet til, og å få den informasjonen, støtten og oppfølgingen de trenger når en i familien er alvorlig syk.​

Helsepersonell har ifølge helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten et særskilt ansvar for å ha fokus på barna til pasientene.

Helsepersonell i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal avklare om pasienten har barn, kartlegge barns behov for informasjon og oppfølging, og iverksette tiltak som er nødvendig.

Lovbestemmelsen har som formål:

  • å sikre at barn blir fanget opp tidlig
  • at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder eller søsken blir alvorlig syk
  • å forebygge problemer hos barn og foreldre​

 

I Askøy kommune har vi et system hvor helsesykepleier på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten kan involveres rundt barn som pårørende. Helsesykepleier kan bidra med 

  • samtaler med barnet
  • dialog med og informasjon til skole eller barnehage
  • samarbeid og veiledning til foreldre
  • sikre at barnet har en kontaktperson det er trygg på som kan følge med på barnets trivsel 
  • henvisning til hjelpetjenester ved behov
  • samhandling med andre tjenester som følger opp familien

Kontakt

Familiehelsetjenesten på telefon: 56 15 83 09 

Back to top