Tilbud til pårørende

Avlastning | Barn som pårørende | Hukommelsesteam | Kreftomsorg | Omsorgsstønad | Pårørendeskole

Oppfølging av barn som pårørende

Målet er at familien skal kunne fortsette å ha omsorg for sine nærmeste i hjemmet

Informasjon og hjelp til pårørende og nærstående

Et kurstilbud i samarbeid mellom Askøy og Øygarden kommune for pårørende til personer som har demens.

Back to top