Formål

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke og andre med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.
Vi har personale tilgjengelig for å yte tjenester hele døgnet.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
Vi vurderer søknaden din og finner det tilbudet som passer best for deg.


Hva får du?

Hjemmebaserte tjenester kan inneholde hjelp til følgende:

 • Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
 • Daglig stell
 • Veiledning og oppfølging av ernæring
 • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
 • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
 • Sårbehandling og injeksjoner dersom du ikke selv kan oppsøke lege
 • Oppfølging av kreftkoordinator
 • Veiledning i helsespørsmål
 • Omsorg ved livets slutt

Ditt hjelpebehov vil til enhver tid bli vurdert av fagpersoner i hjemmetjenestene, og tilbudet kan reduseres eller økes utfra endringer i hjelpebehovet.

Hvis du mottar hjelp fra to eller flere instanser kan det være aktuelt med individuell plan eller koordinator.


Tjenestene omfatter ikke

 • Injeksjoner eller sårbehandling hvis du selv kan komme til lege
 • Håndtering av penger, bank - og posttjenester
 • Persontransport
 • Følge til innkjøp, offentlige kontorer, frisør, fotpleier, lege eller apotek
 • Hjelp til husdyrhold

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende


Krav til søker

 • Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.
 • Du må være villig til å tilrettelegge for hjelp i hjemmet
 • Du må være villig til å søke om nødvendige hjelpemidler slik at hjemmesykepleien kan utføre arbeidet på en forsvarlig måte.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.
Ved behov for nøkkelboks tilkommer en engangssum.


Saksbehandlere Forvaltningsenhet

Det er Saksbehandlere i Forvaltningsenheten som fatter vedtak om hjemmesykepleie.


Søknadsbehandling

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Når søknaden er mottatt, blir den tildelt en saksbehandler.
 3. Saksbehandler kontakter deg. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 4. Dersom du ikke har vedlagt nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere, vil saksbehandler innhente dette.
 5. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorg
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

 Kontakt

Helse og omsorg

Back to top