Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Bo-oppfølging | Hjemmesykepleie | Hjemmehjelp - praktisk bistand | Matlevering 

Hjelp og veiledning for bo-mestring

Hvordan du kan bo lengst mulig i eget hjem | Oversikt over tjenester du får | Søknadsprosedyre med mer

Veiledning og tjenesteyting døgnet rundt til eldre, syke og personer med funksjonsnedsettelser

Tilbud til innbyggere som av ulike årsaker ikke klarer å tilberede mat eller handle inn varer selv.

Back to top