Formål

  • Barn og unge som av ulike grunner trenger fysioterapi, kan få hjelp enten fra kommunens egne terapeuter eller private institutt med kommunal avtale.
  • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time hos kommunal fysioterapeut.
  • Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser.
  • Hvis du mottar hjelp fra en eller flere instanser kan du ha behov for koordinerte tjenester.

Barnefysioterapeuten tilbyr

  • Undersøkelse og vurdering
  • Oppstart med relevante tiltak.
  • Hjelp til valg av bevegelses- og treningshjelpemidler, søknad og tilpasning.
  • Råd og veiledning til foresatte og samarbeidspartnere.
  • Fysioterapeutene behandler barna hver for seg eller i gruppe.
  • Behandling kan gis hos fysioterapeuten, i barnehagen, på skolen eller i hjemmet.
  • Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler.

Pris

Egenandel på kommunal fysioterapibehandling

Størrelsen på egenandelen avhenger av behandling og varighet. Takstene følger takstplakaten som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet. Dette innebærer at det er samme egenandel hos alle kommunale fysioterapeuter. Mottakere av kommunal fysioterapi vil få faktura tilsendt etter at behandling er utført.
Personer som går til helprivat fysioterapi eller fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, betaler allerede full pris eller egenandel og berøres ikke av dette.

Automatisk frikort

Behandling hos fysioterapeut hører innunder ordningen med frikort. Fra 2021 har man gått vekk fra to typer frikort og slått dem sammen til et. Du får automatisk tilsendt frikort i posten etter at egenandelstaket er nådd, uten at du trenger å foreta deg noe. Frikortet gis når du har utgifter til helsetjenester som er høyere enn 2460  kroner (2021).
For mer informasjon se www.helfo.no og www.helsenorge.no. Helse Norge har informasjonstelefonnummer for helse 800 43573. 


Les mer om egenandeler på:
https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut


Kontakt

Back to top