Formål

Kreftomsorgens hovedmål er at alle kreftpasienter i kommunen får et helhetlig, kvalitativt godt og mest mulig sømløst tjenestetilbud. Dette betyr at du som rammes av kreft skal få hjelp og oppfølging utfra dine behov, fra diagnosetidspunkt til omsorg ved livets slutt. Tjenesten omfatter også deg som er pårørende. Våre tilbud kommer i tillegg til oppfølging hos fastlege og spesialisthelsetjenesten.


Jeg har fått en kreftdiagnose - hva gjør jeg?

Du kan når som helst i ditt forløp ta kontakt med kommunens kreftkoordinator. Kreftkoordinator kan blant annet gi deg råd og veiledning for veien videre når du eller en av dine nærmeste har fått en kreftdiagnose. Du kan også få råd om hvordan man snakker med barn og unge om alvorlig sykdom, og få hjelp til å orientere barnehage og skole om situasjonen dere er i. Kreftkoordinator kan i tillegg hjelpe deg til å komme i kontakt med andre aktuelle instanser.


Samarbeidende tjenester

Det kan hende at du i løpet av ditt forløp får behov for mer støtte og hjelp fra kommunen.

Eksempler på tjenester er:

For å få tildelt tjenester må du fylle ut og sende inn søknadsskjema:


Eksterne lenker:

Les også om Kreftforeningens tilbud til pasienter, pårørende, etterlatte, barn og unge, frivillige og fagfolk.


Kontakt