Resultater og målepunkter

 • Foreløpige prøveresultater. Det er ikke funnet noen bakterier i noen av prøvene.

 • Fra mandag 8. juli 2019 ble det analysert for 2 ekstra parametre.
 • Det tas daglige prøver flere steder på nettet.
 • Mandag 15. juli skal også Mattilsynet ta egne prøver. Disse sendes til et annet laboratorium, slik at vi er helt sikre på at alt er riktig.
 • Det tar to dager før vi får svar på disse prøvene. Når vannet er godkjent av Mattilsynet, går vi over til normal drift jfr Forskrift om vannforsyning og drikkevann.

  Prøveresultat
  Prøvetakings-dato Parameter 168 HB kum Kjebergvegen 5 Kyrkjelemyra 7 125 HB Dyrdal HB Behandlingsanlegg Rentvann Kleppe skole Kråkestølen 31 Kultutfabrikken Kleppevegen 23 A Marikoven HB Gamle Kokås HB Nipa HB Lønvarden HB
  01.07.19 Koliforme ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
    E.Coli ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
  02.07.19 Koliforme ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
    E.Coli ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
  03.07.19 Koliforme ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
    E.Coli ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
  04.07.19 Koliforme ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
    E.Coli ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
  05.07.19 Koliforme ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
    E.Coli ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
  06.07.19 Koliforme ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
    E.Coli ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
  07.07.19 Koliforme ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
    E.Coli ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
  08.07.19 Koliforme ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 
    E.Coli ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
   
  Clostridium Perfringens
  ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
   
  Intestinatle enterokokker
  ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
  09.07.19 Koliforme ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
    E.Coli ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
    Clostridium Perfringens ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
    Intestinatle enterokokker ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok