Ved særlig farlig skolevei gjelder fri skoleskyss disse strekningene og periodene

NB: Vinterskyss gjelder i perioden 15. november til 28. februar

 

Finn din skole her

SkoleStrekningVedtak
Davanger skole  Davanger øst - Davanger skole  Helårsskyss
  Breivik - Davanger skole  Helårsskyss 1. trinn
  Breivik - Davanger skole  Vinterskyss  2. til 7. trinn
     
Fauskanger barne- og ungdomsskule  Eikevågkrysset – Fauskanger skule Helårsskyss
  Tunnelen - Fauskanger skule Helårsskyss
Florvåg skole   Florvågøy - Florvåg skole  Helårsskyss
Follese skole Follese vest – Follese skole Helårsskyss
Hanøy skole   Kollevåghøyden – Hanøy skole Helårsskyss
  Ramsøy – Hanøy skole Helårsskyss
  Ramsøybroen - Hanøykaikrysset Helårsskyss
Haugland skole Kråvik – Haugland skole Helårsskyss
Hetlevik skole Hetlevik øst – Hetlevik skole Helårsskyss
Hop skole  Furuly – Skogliheimen Helårsskyss
  Solvik – Florida, Ask Helårsskyss
Kleppe skole Lavik – Kleppe skole Helårsskyss
Kleppestø barneskole Ingen  
Kleppestø ungdomsskole  Ingen  
Ravnanger ungdomsskole  Tveit – Ravnanger Helårsskyss
  Davanger - Ravnanger Helårsskyss
Strusshamn skole  Marikoven – Strusshamn Helårsskyss
Træet skule     Heggernes – Træet skule Heilårsskyss 
  Kjerrgardsåsen – Træet skule  Heilårsskyss
  Kjerrgarden - Træet skule Helårsskyss
  Eikevågen – Træet skule  Heilårsskyss
  Fromreide - Træet skule Heilårsskyss
  Berland - Træet skule Vinterskyss
Tveit skole Ingen  

Regelverk for skoleskyss

Elever har rett til gratis skoleskyss etter bestemte kriterier.


Avstand

  • elever på 1. årstrinn som bor mer enn 2 km fra skolen
  • elever på 2.-10.trinn som bor mer enn 4 km fra skolen
  • elever i videregående som bor mer enn 6 km fra skolen

Funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom

  • elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss

Andre grunnlag

  • for elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei kan søknad sendes til skolen

Skolen fatter vedtak om skyss på grunn av farlig skolevei etter dialog med fagavdeling og andre faginstanser. Rett til skoleskyss er en individuell rett. Avgjørelsen om en elev har rett til skyss er derfor et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.


SFO

Retten til skoleskyss gjelder bare mellom hjemmet og skolen. Barn i skolefritidsordningen (SFO) har etter opplæringslova § 13-7 ikke rett til særskilt skyss.


Elevens bosted

Folkeregistrert adresse

Eleven sin folkeregistrerte adresse blir regnet som elevens hjem i henhold til opplæringsloven.

Delt bosted

Ved delt bosted har eleven rett til gratis skoleskyss fra begge foreldrene til og fra skolen når vilkårene for gratis skoleskyss er til stede. Et barn har delt bosted når det bor tilnærmet like mye på begge steder. Et barn med "vanlig" samværsavtale etter barneloven har ikke delt bosted. Dokumentasjon på delt bosted må fremlegges for skolen.


Lover og nettressurser


Kontaktopplysninger