Forlenget frist for oppsigelse av SFO

Askøy kommune har besluttet at foreldre skal kunne si opp SFO-plass fra 1.juni. I følge vedtekter er 1. april fristen for å si opp plassen for perioden mai-juli, men en krevende koronasituasjon, med redusert SFO-tilbud, gjør at kommunen ønsker å gjøre denne endringen.

Si opp plassen i skjema under

Alle som ønsker å si opp plassen fra 1.juni må melde fra i skjema innen 25. mai.

Dette gjelder også foreldre som har sagt opp etter 1.april.

Lenke til skjema: SFO-skjema for oppsigelse av plass

Back to top