Artikkelindeks

Krenkelsen har opphørt - hva nå?

Krenkelser kan ha alvorlige og langvarige konsekvenser for offeret. Barn som er utsatt for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering kan utvikle forskjellige vansker. Uansett om krenkelsene har sluttet, kan ofrene slite med konsekvensene mange år etterpå.

Forskning viser at krenkelser som for eksempel mobbing påvirker barns fysiske og psykiske helse. Symptomer på barn som blir eller har blitt krenket:

 • kan klage over å ha vondt i mage eller hode
 • kan slite med angst og depresjon
 • sove dårlig
 • føle tristhet og fravær av glede
 • føle seg utestengt og alene
 • miste mat-appetitten
 • kan utvikle et negativt selvbilde - de begynner å tro at noe er skikkelig galt med dem siden de blir mobbet
 • kan miste gleden over aktiviteter som var kjekke før
 • kan oppleve stress og dårlig konsentrasjon i timene
 • kan utvikle en tendens til å isolere seg, å unngå nye barn folk eller nye aktiviteter-alt som kan skape utrygge omstendigheter
 • kan få problemer med å danne og beholde relasjoner i framtiden
 • kan utvikle skolevegring, 'drop-out' kan i noen tilfeller gjøre selvmordsforsøk.

I samråd med eleven og de foresatte, og gjennom tverrfaglig arbeid skal skolen finne gode løsninger for hvordan en kan hjelpe offer for krenkelser når krenkelsen er opphørt. Helsesøstertjenesten, PPT og psykologtjenesten er aktuelles samarbeidsparter.


  Illustrasjon: Barnetegning: Vi er mange gode vener...