Artikkelindeks

Hvordan skal vi følge med?

De ansatte har en plikt til å følge med på hvordan elevene er sammen med hverandre og hvordan de har det på skolen.

At ansatte følger med er en nødvendig aktivitet for å kunne få mistanke om og kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Plikten til å følge med må sees i sammenheng med skolenes plikt til å drive et systematisk arbeid for å forebygge og avdekke om elever ikke har det trygt og godt på skolen.

- "Gode rutiner og metoder er viktige, men utilstrekkelige om rektor, lærere og andre voksne på skolen mangler tillit. Når elevene i klassen og foreldrene deres møter en tydelig, myndig og omsorgsfull lærer, vil de lettere betro seg om mobbing. Men generell tillit er ikke alltid nok. Elevene må erfare at de blir lyttet til, når de forteller om mobbing. Og de må se vilje og kompetanse til å stoppe mobbingen." Sitat fra Erling Roland