Artikkelindeks

Et trygt og godt skolemiljø

Det trenger ikke være mobbing for at eleven skal få hjelp. Det holder at eleven ikke har det bra. Det kan for eksempel være at eleven er ensom, ikke har venner eller gruer seg til å gå på skolen.

Hovedformålet med denne planen er å sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nettsider til hjelp for skoler, elever og foreldre i dette arbeidet. Nettressursen som kan være en hjelp for skolen i å rettlede foreldre og elever, heter nullmobbing.no. Nettressursen er en guide til foreldre og elever og tar opp både hvordan melde fra om mobbing, hvordan få hjelp til å håndtere mobbing og forklaring på hva mobbing er.

Nettressursen viser til mulige kjennetegn på at noe kan være galt når eleven:

  • ikke vil gå på skolen
  • er redd for å gå til og fra skolen
  • går omveier til og fra skolen
  • mister eller har ødelagte bøker, leker eller klær
  • unngår venner og andre barn
  • blir fort sint
  • mister selvtillit
  • har mye vondt i magen eller hodet
  • sliter med å sove
  • har sår, skrammer og blåmerker 

Nullmobbing.no Du har rett til å ha det bra.