Artikkelindeks

Avdekke

I Askøyskolen skal følgende tiltak brukes for å avdekke om elevene har et trygt og godt skolemiljø. I tillegg skal skolen legge til rette for at det alltid er lett for elever å få gitt beskjed om krenkelser på en trygg måte.

 

Avdekke

Tiltak Beskrivelse av tiltak Når Ansvar
klassetrivsel.no Tilpasset for 1.-10.trinn der vi spør ikke-anonymt om elevens skolemiljø. Brukes som forberedelse til elev-utviklingssamtale. Ved behov og minimum høst / vår Kontaktlærer
Elev / utviklingssamtale Skolemiljø tema med klassetrivsel.no som utgangspunkt. Høst / vår Kontaktlærer
Elevundersøkelsen 5. - 10. trinn November Rektor
Oppfølging elevundersøkelsen

Ikke-anonym undersøkelse med spørsmål knyttet til mobbing eller krenkelser. Eksempel: Spekter kartleggingsverktøy eller klassetrivsel.no. Ved behov gjennomføres nødvendig observasjon og samtale(r) Ved behov Rektor
Andre undersøkelser Undersøkelser knyttet til program som PALS, Olweus etc. Gjennom året Rektor