Artikkelindeks

Aktivitetsplikten

Alle som arbeider på skolen har etter opplæringslova § 9 A.4 en lovfestet aktivitetsplikt i arbeidet med å avdekke og stoppekrenkelser. Aktivitetsplikten gjelder alle ansatte i skolen i tillegg til de som oppholder seg jevnlig på skolen. Aktivitetsplikten innebærer plikt til å:

  1. følge med
  2. gripe inn
  3. varsle
  4. undersøke saken
  5. sette inn tiltak

Følge med:

Alle som arbeider på skolen har en plikt til å følge med på hvordan elevene er sammen med hverandre, og hvordan de har det på skolen. Å følge meder en nødvendig aktivitet for å kunne få kjennskap om en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Gripe inn:

Alle som arbeider på skolen har plikt til å gripe inn umiddelbart mot krenkelser med det formål å stoppe en situasjon som pågår, og som er forholdsvis akutt.

Varsle:

All mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen skal varsles til rektor eller en annen person på skolen som rektor fastsetter skal ta mot varsel.

Undersøke saken:

Skolen har plikt til å undersøke saker der elever ikke opplever et trygt og god t skolemiljø for å avdekke hva som har skjedd, få fram fakta om situasjonen og bakgrunn for elevens opplevelse.

Sette inn tiltak:

Når undersøkelsen viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø skal skolen sette inn tiltak som er egnet til å sikre eleven et trygt og godt skolemiljø.