Artikkelindeks

Koronapandemien har skapt store utfordringer for næringslivet. Her vil vi prøve å gjøre det enklere å finne frem i tiltakspakkene fra Vestland fylkeskommune. Du kan også lese om tiltak lokalt på Askøy.

Støtteordninger fra fylkeskommunen

Fylket har to ordninger:

Ekstra støtte til næringslivet 22,1 millioner kroner

Fylkesutvalet har løyvd 22,1 millioner kroner til tiltak for reiseliv og beslekta næringar, leverandørindustrien innan olje og gass, små- og mellomstore bedrifter, bedrifter i startfase og tiltak retta direkte mot bedrifter gjennom avtale med Innovasjon Norge. Også kulturlivet får støtte frå fylkeskommunen.

Les mer her: Tiltakspakke frå Vestland fylkeskommune

Egne midler til innovasjon og næringsutvikling 21,5 millioner kroner

Du kan søke om delfinansiering til planlegging og gjennomføring av tilretteleggende utviklingsprosjekt. Du kan også søke til tiltak som støtter opp under mål og strategier i handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2020.

Det er tre søknadsfrister i 2020. Søknadsfristar er 15. april (utgått), 15. juni og 15.september.

Gjenværende midler i Etablererfondet er 500.000 kroner.

Les mer og søk her: Tilskot til innovasjon og næringsutvikling i Vestland fylke