På grunn av Covid-19 jobber alle våre medarbeidere  hjemmefra.
Vi vil bestrebe oss på å være så tilgjengelig som mulig med de ressurser vi har, men varsler likevel at det tidvis kan være vanskelig å nå oss på telefon.

Vi oppfordrer deg uansett til å kontakte oss på vakttelefonene, se åpningstider på avdelingene sine sider, samt e-post og vi vil gjøre så godt vi kan for å hjelpe deg.

Planlagte fysiske møter er avlyst. Møter eller forhåndskonferanser kan gjennopmføres på Teams. Ta kontakt med oss for nærmere avtale.

Vi ber om forståelse for de tiltak som er innført og håper det ikke skaper store vanskeligheter for den enkelte.

Slik kan du kontakte oss:

 

Back to top