Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og
adresser.

Matrikkelen inneholder opplysninger om eiendommens fysiske egenskaper. For å se hva som er registrert på
eiendommen din, kan du gå inn på www.norgeskart.no  og å få et utdrag, eller bestille matrikkelbrev fra kommunen som gir en fullstendig oversikt.

Back to top