Lister over nød- og vakttelefoner

Nødtelefoner (Brann, Legevakt, Politi og barnevern)

Nødtelefoner

Ring

Brann og større ulykker

Vakthavende brannsjef: 930 13 100

110

Politi og redningssentral

112

Ambulanse - medisinsk nødhjelp

113

Askøy legevakt og Psykisk helseberedskap

116117

Barnevernvakten i Askøy

Mandag - torsdag kl. 13 - 23 - fredager til kl. 15:30 - 409 19 480For akutte hendelser på dagtid, ring enten sentralbordet

(56 15 80 00 eller mobil 902 38 545)

Barnevernvakten i helger og høytider (betjenes av Fjell kommune) fra fredag kl. 15:30 til mandag kl. 08:00, samt alle høytidsdager. Telefon 974 00 734

 

Rus-akutten

53 03 27 80

Brøyting, strøing av glatte veger

Varslingstelefon på kvelds- og nattestid ved glatte veger: 53 00 04 60

Hjemmetjenesten - Vakttelefoner

Kontakt avdelingen - Vakttelefoner

Ring

Hjemmesykepleie - avdeling øst

970 51 729

Hjemmesykepleie - avdeling sør

970 51 789

Hjemmesykepleie - avdeling nord

970 51 866

Hjemmesykepleie - avdeling midtre

905 38 800

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

800 30 196

Veilys, strøm, vann og avløp, kommunale bygg

Veilys, strøm, vann, avløp, kommunale bygg

Askøy brann & redning (utenom normalarbeidstid)

930 13 100

Vakttelefon vann og avløp utenom kommunens normale arbeidstid

53 00 04 60

Strømbrudd (Norgesnett Askøy)

08567

Feil på veilys (Fylkesveier og kommunale veier)

Bruk helst kartløsningen i lenken til høyre, eller ring 913 22 538 og følg instruksjonene. Røde punkt betyr at feilen allerede er meldt, gule punkt betyr at utbedring er planlagt.

Responstid for utbedring

Avtalen mellom kommunen og Mesta Elektro:

 • Enkeltvis mørke veilys skal skiftes innen 1 måned.
 • Større områder, farlige kryss, gangfelt og lignende utbedres innen 1 uke. Det samme gjelder veier med ÅDT (årsdøgntrafikk) over 4.000 biler daglig i gjennomsnitt.
 • Ved fare for liv og helse rykkes det ut umiddelbart. Det gjelder hele døgnet, alle dager.

Unntak for veier i "Askøypakken"

Åpne kartet fra lenken til høyre. Veilys som er merket med grått på kartet meldes inn på Statens vegvesens kontaktskjema. Gjelder det trafikkfarlige situasjoner er det tlf. 175 som skal benyttes.

Merk av på kartetVaktmester - kommunale bygg

970 51 817

Ekstremvær

Ekstremvær

Hindringer i hovedveiene (fylkesveiene)

Eksempel: ras, veltede trær, store vannmengder 

 

175

Hindringer i de kommunale veiene

Eksempel: ras, veltede trær, store vannmengder

 

930 13 100

Vakttelefon vann og avløp

Utenom kommunens normale arbeidstid

 

56 15 80 00

53 00 04 60

Strømbrudd (Norgesnett, Askøy) 

 

08567

Legesentre

Oversikt over legesentrene i Askøy kommune

Telefon

Fenring legesenter
Kleppevegen 17, Kleppestø

56 15 83 10

Legesenteret i Florvåg
Florvågvegen 93, Florvåg

56 15 74 00

Legekontoret - Kayser og Nepstad
Kleppestø senter, 2. etasje

56 14 20 50

Fromreide legesenter
Skutlevika 3, Fromreide

56 15 11 40
SMS: 970 51 758 

Strand legesenter
Florvågvegen 6, Kleppestø

56 15 89 00

Strusshamn legesenter
Lyngneset 4, Strusshamn

56 15 21 00
 

Viltskade og veterinærvakt

Veterinærvakten har døgnåpent, unntatt hverdager mellom 08 og 16

Ring

Viltskader - Påkjørt hjort eller husdyr

02800

Akutt hjelp - Kjæledyr og smådyr

820 900 60

Akutt hjelp - Produksjonsdyr

480 72 472

Andre krisetelefoner


Andre krisetelefoner


Alarmtelefonen for barn og unge


116111


Krisesenteret for Bergen og omegn (Hele døgnet)


55 31 50 50


Overgrepstelefonen (for hele landet og døgnåpent)


800 57 000


Vakttelefon Bosetting EMF (enslige mindreårige flyktninger)


408 06 190


Bekymringstelefonen for unge (Kl. 09 - 14, hverdager)


948 56 004

SMS- og telefonvarsling

SMS- og telefonvarsling

Hvordan varsler vi om problemer med vannforsyningen?

Formål

 • Seksjon vann og avløp vil gjerne varsle deg ved hendelser og vannavstengninger.
 • Vi ønsker å nå flest mulig og bruker telefonvarsling.

Varsling etter geografisk område

 • Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område.
 • Ved en varsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner.

Hvorfor får jeg ikke varsel?

 • Har du nylig flyttet? Telefonen må være registrert på din bostedsadresse.
 • Har du mobilen registrert på arbeidsgiver?
 • Har du hemmelig nummer?
 • Har du har reservert deg for nummeropplysning?
 • Har du har fått nytt mobilnummer?

Hva kan du gjøre?

 • Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.
 • Har du jobbtelefon eller hemmelig nummer registrer ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister: UMS Population Alert. Da vil ditt telefonnummer bli inkludert i varslinger som angår deg. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av seksjon Vann og avløp til dette formålet.

Sårbare abonnenter

 • "Sårbare" abonnenter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet.
 • Det kan blant annet være:Alders- og sykehjem, Leger og tannleger, Barnehager og skoler, Næringsmiddelprodusenter, Restauranter og kaféer.
 • Registrer mobilnummer til kontaktpersoner for virksomheten på UMS Population Alert.
 • Kontaktpersonen vil da motta varsel på SMS.

Kontakt avdelingen

Kirkene på Askøy, kirkegårder, gravplasser og kontaktopplysninger

All informasjon om kirkene på Askøy, kirkegårder, gravplasser og kontaktopplysninger finner du på Askøy kirkelige fellesråds nettportal