Nødtelefoner (Brann, legevakt, politi og barnevern)

Nødtelefoner (Brann, Legevakt, Politi og barnevern)

Nødtelefoner

Brann og større ulykker

Vakthavende brannsjef: 930 13 100

110
Politi og redningssentral 112
Ambulanse - medisinsk nødhjelp 113
Askøy legevakt, ved skader, sykdom, akutte kriser og psykisk helseberedskap
Her finner du legevakten  https://goo.gl/maps/bG5q7nLq41N2
116117

Barnevernvakten 

Barneverntjenesten

 • 56 15 84 40  (åpningstid, hverdager 08:00 til 15:30)

Alarmtelefonen barn og unge

 (Barnevernvakten i helger og høytider betjenes av Øygarden kommune, telefon 974 00 734)

Rus-akutten 53 03 27 80

Andre krisetelefoner

Andre krisetelefoner
Andre krisetelefonerRing
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Krisesenteret for Bergen og omegn (Hele døgnet) 55 31 50 50
Overgrepstelefonen (for hele landet og døgnåpent) 800 57 000
Vakttelefon Bosetting EMF (enslige mindreårige flyktninger) 408 06 190
Bekymringstelefonen for unge (Kl. 09 - 14, hverdager) 948 56 004
Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/  800 40 008

Brøyting, strøing av glatte veger

Varslingstelefon på kvelds- og nattestid ved glatte veger: 53 00 04 60

Ekstremvær

Ekstremvær
EkstremværRing

Hindringer i hovedveiene (fylkesveiene)

 • Eksempel: ras, veltede trær, store vannmengder 
175

Hindringer i de kommunale veiene

 • Eksempel: ras, veltede trær, store vannmengder
930 13 100
Vakttelefon vann og avløp 56 15 80 00
Utenom kommunens normale arbeidstid 53 00 04 60
Strømbrudd (Norgesnett, Askøy)  8567

Kirkene på Askøy, kirkegårder, gravplasser og kontaktopplysninger

All informasjon om kirkene på Askøy, kirkegårder, gravplasser og kontaktopplysninger finner du på Askøy kirkelige fellesråds nettportal

Legesentre

Legesentre
Oversikt over legesentrene i Askøy kommuneTelefon

Fenring legesenter

Kleppevegen 17, Kleppestø

56 15 83 10

Legesenteret i Florvåg

Florvågvegen 93, Florvåg

56 15 74 00

Legekontoret - Kayser og Nepstad

Kleppestø senter, 2. etasje

 • Send e-post
56 14 20 50

Fromreide legesenter

Skutlevika 3, Fromreide

 • Send e-post

56 15 11 40

SMS: 970 51 758 

Strand legesenter

Florvågvegen 6, Kleppestø

56 15 89 00

Strusshamn legesenter

Lyngneset 4, Strusshamn

56 15 21 00

 

SMS- og telefonvarsling

SMS- og telefonvarsling

Slik blir du varslet om hendelser og avvik i vannforsyningen.

Hvordan finner vi deg?

 • Privatpersoner: Kontaktinformasjon blir hentet fra DIFIs kontaktregister (Altinn). Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente din kontaktinformasjon herfra, for eksempel angående selvangivelsen.

 • Bedrifter: Bedriften/virksomheten som er registrert på adressen blir varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.

 • Vann- og avløpsetatens tilleggsregister: Tilleggsregisteret kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift/virksomhet eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se servicevarsling.no. Dersom du registrerer deg her, må du selv sørge for å holde informasjonen oppdatert.

Har du ikke blitt varslet?

Kommunen har valgt et system som benytter de beste registrene, men tross dette er det en fare for at vi ikke får med alle. Dette kan for eksempel gjelde folk som har telefon via arbeidsgiver, nyinnflyttede, hybelboere og ukependlere. Systemet fanger heller ikke opp personer med hemmelig nummer, men det er mulig å registrere seg i databasen, uten at nummeret blir kjent for andre. Kryss av for skjul navn.


Hva kan du gjøre?

 • Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.
 • Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistret kan du registrere ditt nummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av Vann og avløp til dette formålet.

Registrer ditt nummer i Vann- og avløps Tilleggsregister - Velg «Sjekk din oppføring» – Legg til ditt telefonnummer (Velg Privat)


Bedrifter og sårbare virksomheter

Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med et mobilnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS om hendelser som medfører stans eller endringer i vannleveransen. Dette bør dere være oppmerksom på: 

 • Varsel til fasttelefoner er automatiserte oppringinger, derfor er telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling lite egnet som kontaktnummer for virksomheten. 
 • Sikre at riktig kontaktperson(er) mottar varsel, slik at det også fanges opp utenom ordinær arbeidstid og håndteres videre i virksomheten.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet. Eksempler:

 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Leger og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter og kaféer

Registrer din virksomhet i VAs Tilleggsregister – Velg Sjekk din oppføring – Legg til ditt telefonnummer (Velg Bedrift)


Ofte stilte spørsmål

Er mitt mobilnummer registrert?
Du kan sjekke din oppføring ved å logge deg inn her: DIFIs kontaktregister (Altinn).

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?
Vi varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du likevel ønsker å få varsel fra oss, kan du legge inn ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister på servicevarsling.no. Kryss av for "skjul navn".

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?
Alle beboere som er folkeregistrert på adressen i et borettslag eller sameie blir varslet. Kontaktinformasjonen blir hentet fra Difis kontaktregister (Altinn).

Hvordan kan jeg få varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?
Du kan legge inn andre adresser som du ønsker varsel for i vårt Tilleggsregister.

Hvordan registrere seg i Tilleggsregisteret?

 • Gå inn på Servicevarsling.no 
 • Velg «Sjekk din oppføring» 
 • Velg om du er «Privatperson» eller «Kontaktperson for bedrift» 
 • Skriv inn:
 • Askøy kommune
 • Ditt mobilnummer
 • E-post
 • Organisasjonsnummer (gjelder kun bedrifter)
 • Hak av for «Jeg er ikke en robot»
 • Klikk på «Send pin-kode»
 • Du vil nå motta en SMS med PIN-kode på mobilnummeret du har lagt inn
 • Skriv inn mottatt PIN-kode
 • Her kan du legge til adresse/ne du vil motta varslinger for 

Registrer person

 • Fyll inn navn og fødselsdato
 • Hak av for «Skjul navn» hvis det ikke skal vises i logg osv.
 • Skriv inn gatenavn og husnummer. Husk disse legges inn i to forskjellige felt
 • Skriv inn postnummer og poststed. Husk disse legges inn i to forskjellige felt
 • Trykk «Finn adresser»
 • Marker riktig søkeresultat og trykk Enter

Register Bedrift

 • Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer
 • Skriv inn gatenavn og husnummer. Husk disse legges inn i to forskjellige felt
 • Skriv inn postnummer og poststed. Husk disse legges inn i to forskjellige felt
 • Trykk «Finn adresser»
 • Marker riktig søkeresultat og trykk Enter

Kontakt avdelingen

Veilys, strøm, vann og avløp, kommunale bygg

Veilys, strøm, vann og avløp, kommunale bygg
Veilys, strøm, vann, avløp, kommunale byggRing
Askøy brann & redning (utenom normalarbeidstid) 930 13 100
Vakttelefon vann og avløp utenom kommunens normale arbeidstid 53 00 04 60
Strømbrudd (Norgesnett Askøy) 21 89 85 63

Feil på veilys (Fylkesveier og kommunale veier)

Bruk helst kartløsningen i lenken til høyre, eller ring 913 22 538 og følg instruksjonene. Røde punkt betyr at feilen allerede er meldt, gule punkt betyr at utbedring er planlagt.

Responstid for utbedring

Avtalen mellom kommunen og Mesta Elektro:

 • Enkeltvis mørke veilys skal skiftes innen 1 måned.
 • Større områder, farlige kryss, gangfelt og lignende utbedres innen 1 uke. Det samme gjelder veier med ÅDT (årsdøgntrafikk) over 4.000 biler daglig i gjennomsnitt.
 • Ved fare for liv og helse rykkes det ut umiddelbart. Det gjelder hele døgnet, alle dager.

Unntak for veier i "Askøypakken"

Åpne kartet fra lenken til høyre. Veilys som er merket med grått på kartet meldes inn på Statens vegvesens kontaktskjema

Gjelder det trafikkfarlige situasjoner er det tlf. 175 som skal benyttes.

Merk av på kartet
Vaktmester - kommunale bygg 970 51 817

Viltskade og veterinærvakt

Viltskade og veterinærvakt
Veterinærvakten har døgnåpent, unntatt hverdager mellom 08 og 16Ring
Viltskader - Påkjørt hjort eller husdyr 2800
Akutt hjelp - Kjæledyr og smådyr 820 900 60
Akutt hjelp - Produksjonsdyr 480 72 472