Varsel for Vann og avløp

Bevissthet rundt vannforbruk er viktig

Vi har dessverre ikke ubegrenset med rent drikkevann. Les mer om årsaken
for at vi ber innbyggerne begrense vannforbruket HER.

Formål

Skal du ha et større offentlig arrangement som for eksempel: konserter og andre kulturarrangementer, tivoli eller idrettsarrangement, kan fagavdeling Kultur og idrett hjelpe til med å varsle alle nødvendige instanser.


Frist

 • minst tre uker før arrangementet finner sted.

Meldeskjema


Hva koster det?

 • Tjenesten er gratis.

Behandling

Avdelingen formidler meldingen videre til aktuelle instanser og de får en ukes frist til å komme med kommentarer til saksbehandler. Dette kan for eksempel være

 • Fagavdeling teknisk (Samferdsel og Vann og avløp)
 • Kultur og idrett
 • Skole
 • Askøyhallene KS
 • Helsetjenesten
 • Skjenkeløyve / kommuneadvokaten.
 • Askøy brann og redning
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Politi
 • Bergen og omland friluftsråd

Kontakt avdelingen