Melde inn nytt lag eller andre endringer for laget

 

Lagsdatabasen er under ombygging

Oversikten vår over lag og foreninger i kommunen er under ombygging og vil komme i en ny og forbedret utgave i løpet av høsten. 

 

Er det noe dere lurer på, kan dere kontakte Marianne på fagavdeling kultur og idrett. Telefon 56 15 84 69