Vi har fått tildelt 2.051.000 kroner til næringslivet på Askøy. Midlene må være fordelt innen 31. desember 2021, og søknadsfristen er 3. desember.

Følgende næringer vil bli prioritert:

  • Reiseliv
  • Kulturarrangement og aktører
  • Servering
  • Overnattingsvirksomhet
  • Turbiltransport
  • Drosjebiltransport

Les mer om tildelingskriterier og søkeprosess: Næringsliv: To millioner kroner i koronamidler til Askøy

Back to top