Hva

Hjertesvikt-koordinator er et tilbud til hjemmeboende med hjertesvikt. Tilbudet skal samordne ulike offentlige tjenester til brukergruppen og på den måten bidra til å gjøre livet lettere for dem.

Dette er et lavterskeltilbud så hvis du ønsker oppfølging fra oss kan du selv ta kontakt. Du kan også be lege eller sykepleier om å hjelpe deg.


Hvor

Hjertesvikt-koordinator har kontor på Flagget omsorgssenter, men kommer gjerne på hjemmebesøk hvis det er ønskelig.


Hvorfor

Å få en hjertesvikt-diagnose kan være en betydelig påkjenning. Tilstanden er kronisk og har ulike symptomer som kan være krevende å leve med. Hverdagen kan være utfordrende når man har flere ulike offentlige tjenester å forholde seg til.

Mange opplever at de orker lite, blir mer usosiale og får lavere livskvalitet.

Hjertesviktpasienter er en av de pasientgruppene som oftest blir re-innlagt på norske sykehus. Vår målsetning er å bidra til å gi økt trygghet og et mer samordnet offentlig tjenestetilbud. Dette kan gi bedret livskvalitet.

Hjertesvikt-koordinatoren tilpasser oppfølgingen individuelt sammen med brukeren.


Hvem

Hjertesvikt-prosjektet er en tverrfaglig tjeneste. Opplegget er et samarbeid mellom Askøy kommune, Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).


Når

Vi tilbyr oppfølging etter ønsker og behov og ser gjerne at brukerne og deres pårørende deltar aktivt i utforming av tjenesten.


Kontakt

Ansvarlig avdeling:

Hjemmebaserte tjenester, avdeling sør.

Prosjektleder:

Kaija Hole Olsen, Telefon 408 06 182 eller e-post

 

 

Back to top