Tilbud fra Frisklivssentralen våren 2019

Her er de aktivitetene vi tilbyr akkurat nå. Det er trivelig å være med og det er gratis.

Du kan søke om plass selv, eller få en lege eller annen som jobber med helse til å sende inn henvisning. (Lenke til henvisningsskjema finner du lenger nede på siden.)


LEV- Livsstilsendring for voksne

 • Individuelle helsesamtaler
 • Obligatoriske gruppetreninger 2 ganger per uke ledet av fysioterapeut eller ergoterapeut, innendørs- og utendørstrening
 • Tilbud om ekstra treninger
 • Obligatorisk kursrekke innen «Fysisk aktivitet, Kosthold, Struktur og Mestring og motivasjon»
 • Deltakelse i månedlig motivasjonsgruppe
 • Forløpet har i utgangspunktet en varighet på seks måneder.

For hvem?

 • For deg som ønsker å endre livsstil
 • For deg som har, eller står i fare for å utvikle livsstilsrelatert sykdom

Alder ingen hindring 67 +

 • To ukentlige samlinger
 • Turgåing på Askøy mandager kl. 13:00 til 14:00
 • «Frisklivstrimmen» innendørs trening onsdager kl. 10:00 til 11:00/ 12:00 til 13:00
 • Sosialt onsdager 11:00 til 12:00, med kaffe og den gode samtalen
 • Tilbudet er gratis

For hvem?

 • For alle innbyggere over 67 år, som ønsker å være aktive både fysisk og sosialt i gruppe.

Søvnkurset «Stå opp!»

 • Behandlingstilbud i gruppe for deg som sliter med søvn, og ønsker et alternativ til sovemedisin.
 • Søvnkurset er basert på kognitiv atferdsterapi for insomni, og er en evidensbasert behandlingsmetode.
 • Kurset går flere ganger i året og du kan når som helst melde deg på.
 • Samarbeid mellom Frisklivssentralen og Psykologtjenesten

For hvem?

 • For alle innbyggere over 18 år

Røyke- og snusslutt-kurs

 • Behandlingstilbud i gruppe for deg som ønsker å slutte med røyk eller snus.
 • Kurset går flere ganger i året og du kan når som helst melde deg på.

For hvem?

 • For alle innbyggere over 18 år

«Klart vi kan» sommercamp

 • Sommercamp” KLART VI KAN” første sommerferieuke
 • For barn som har nedsatt aktivitetsnivå, varierende mestringstro, nedsatt selvbilde, et ønske om å øke det sosiale nettverket
 • Gjennom fysisk aktivitet og undervisning vil vi ha fokus på mestring, samarbeid, lek og moro
 • Samarbeid med skolehelsetjenesten, henvisning går til helsesykepleier på den enkelte skole
 • Tilbudet er gratis

For hvem?

 • For barn i 3. til 6. klasse

Rehabiliteringstilbud til kreft-overlevere

 • Individuelle samtaler
 • Tilpasset fysisk aktivitet i gruppe to ganger ukentlig
 • Undervisning om aktuelle tema
 •  Oppstarts- og avslutningskveld for deltagere og pårørende
 • For mer informasjon, ta kontakt med Lill Drange telefon: 408 06 160

For hvem?

 • For deg som er mellom 18 og 70 år og er ferdigbehandlet for kreft for mellom tre måneder og fem år siden.

Vil du delta eller vite mer?

Eller ta kontakt: