Barnehageprisene er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehager som fastsetter en maksimalgrense. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Kommunen har ulike moderasjonsordninger ut fra foreldres inntekt og antall søsken som har barnehageplass.


Pris

Fra 1. januar til 31. juli 2019 er maksimalpris 2990 kroner per måned for heldagsplass i både kommunale og private barnehager. Fra 1. august 2019 er maksimalprisen kroner 3040 per måned. Du betaler for elleve måneder i året.

Kostpenger kan komme i tillegg.

Private barnehager kan ta høyere pris hvis barnehagen står i fare for å bli nedlagt av økonomiske årsaker, eller hvis kvaliteten på barnehagetilbudet rammes.


Moderasjonsordninger - avslag i pris

Søskenmoderasjon:

Familier med mer enn ett barn i barnehagen betaler mindre. Dette beregnes automatisk og du trenger ikke søke. Det gis 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månedsprisen på barn nummer tre og videre. Søsken må bo i samme husholdning. Dersom søsken har ulike tilbud, blir søskenmoderasjon gitt på det laveste tilbudet.

Reduksjon av foreldrebetaling på grunn av lav inntekt:

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Husholdninger med en samlet inntekt under 541 500 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Fra 1. august 2019 er maksimalprisen 3 040 kroner per måned og inntektsgrensen 557 333 kroner. Du må selv søke på fastsatt skjema, og søknader blir behandlet ut fra husholdningens samlede inntekt.

Gratis kjernetid (20 timer per uke) på grunn av lav inntekt:

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen for 3- 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500 kroner, og ordningen utvides også til å gjelde 2-åringer. Dersom barnet har en heldagsplass må du betale for oppholdet utover de 20 timene. Du må selv søke på fastsatt skjema, og søknader blir behandlet ut fra husholdningens samlede inntekt.

 

Barnet har deltidsplass: Noen barnehager tilbyr deltidsplasser. Ta kontakt med barnehagene for informasjon om ulike plasstyper.


Kommunal fakturaordning

Fagavdeling barnehage administrerer fakturarutinene for de kommunale barnehagene. Kemnerkontoret har ansvar for oppfølging etter at faktura er sendt ut. De private barnehagene har egne fakturaordninger.

KID er påført alle fakturaer som sendes ut – også e-faktura, og det er viktig at dette er påført alle betalinger.

Innbetaling skal kun skje til kommunens konto nr. 6515 05 13949.

Spørsmål angående kommunal fakturering kan rettes til administrasjonen i Fagavdeling barnehage tlf: 56 15 89 73


Vil du vite mer?


Kontakt