Vask og tørk av hender

Vi har fått tilbakemelding på at en del barn i barneskole og barnehage har fått rødhet, smerte og sprukken hud på hender, sannsynligvis i forbindelse med hyppig håndvask.

Grunnen til at dette oppstår er nok sammensatt av flere årsaker.

 • Hyppig håndvask
 • Bruk av håndsåpe
 • Bruk av tørkepapir
 • Bruk av desinfiseringsmiddel
 • Mangel på fuktighet

Ettersom håndvask er et av de aller viktigste tiltakene for å bekjempe covid-19, kan vi ikke redusere på hyppigheten av håndvask. Men vi vil heller se om vi kan finne måter å utføre håndvask på som reduserer belastningen på hendene.

Kommunen har benyttet den samme håndsåpen i skoler og barnehager siden 2014. Dette er en sensitiv håndsåpe uten parfyme (svak lukt fra råvarestoff).

Under følger noen råd i forhold til rengjøring av hender

Skoler og barnehager

Benytt lunkent vann. Varmt vann åpner porene i huden slik at såpen trekker dypere inn i huden og lettere kan gi irritasjon.

 • Skyll hendene i vann før håndsåpe tilsettes.
 • Benytt en mild, sensitiv og parfymefri håndsåpe.
 • Fordel såpen godt og gni lett, ikke skrubb.
 • Skyll hendene godt for å få bort all såpen. Såperester på huden kan gi irritasjon.
 • Tørk hendene i tørkepapir. Det er viktig å klappe papiret lett på hendene til de er tørre. Unngå å gni hardt med papiret.
 • Benytt hånddesinfeksjon kun dersom det ikke er mulig å få utført håndvask

Hjemme

 • Benytt mild, parfymefri håndsåpe
 • Utfør håndvask på samme måte som nevnt over
 • Benytt et rent mykt håndkle til å tørke hendene.
 • Bruk en egnet håndkrem til å smøre barnas hender ved behov.

Dette bør ikke pålegges personalet på skoler eller barnehager, men ivaretas i hjemmet.

Back to top