Brev datert 25.03.2020

Til foresatte i barnehager på Askøy

 For å hindre smittespredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har alle barnehager på Askøy holdt stengt fra 13.mars til 26.mars.

I går forlenget regjeringen tiltaket, og barnehagene vil fortsatt være stengt til og med 13.april.

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Askøy kommune skal derfor fortsatt ha et omsorgstilbud i alle barnehager til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov, som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.

Rett til plass i omsorgstilbud

Foresatte som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, kan bli bedt om å levere en bekreftelse med dokumentasjon fra sin arbeidsgiver. Retten gjelder foresatte der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon, eller der en eneforsørger har et slikt arbeid.

Om omsorgstilbudet

Omsorgstilbudet skal foregå innenfor barnehagen sin ordinære åpningstid.

Barn med særlige omsorgsbehov

Det er i første omgang foresatte som må vurdere bruk av tilbudet opp mot barnet sitt omsorgsbehov.

Barnehager med barn som trenger ekstra hjelpetiltak og tilsyn, skal tilby omsorgstilbud for disse barna. Dette gjelder multifunksjonshemmede barn og barn med andre spesielle utfordringer.

Matservering

Barnehagen må vurdere om de kan tilby ordinær matservering, eller om foresatte bes om å ta med matpakke.

Foreldrebetaling kommunale barnehager

Foresatte slipper å betale for barnehage når tilbudet er stengt. Men vi ber om at utsendt faktura fra Askøy kommune for mars betales innen forfall den 31. mars. For mye innbetalt beløp vil bli godskrevet på senere faktura. Det vil ikke bli sendt ut nye fakturaer for kommunale barnehager før situasjonen er mer avklart.

Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon for mange familier. Kommunen følger helsemyndighetens råd med tanke på smitte av viruset. Alle kan bidra til å stoppe spredningen – takk for at du bidrar!

 

Sektor barnehage

Ann-Iren Larsen, barnehagesjef


Brev datert 16.03.2020

Til foresatte i barnehager på Askøy

For å hindre smittespredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, stenger alle barnehager på Askøy fra og med fredag 13.mars. I første omgang til 26.mars, men dette kan bli forlenget. Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Askøy kommune har derfor et omsorgstilbud i alle barnehager til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov, som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.

Rett til plass i omsorgstilbud

Foresatte som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, kan bli bedt om å levere en bekreftelse med dokumentasjon fra sin arbeidsgiver. Retten gjelder foresatte der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon, eller der en eneforsørger har et slikt arbeid.

Her er den detaljerte lista over hvem som har rett til barnehageplass nå

Om omsorgstilbudet

Omsorgstilbudet skal foregå innenfor barnehagen sin ordinære åpningstid.

Barn med særlige behov

Det er i første omgang foresatte som må vurdere bruk av tilbudet opp mot barnet sitt omsorgsbehov.
Barnehager med barn som trenger ekstra hjelpetiltak og tilsyn, skal tilby omsorgstilbud for disse barna. Dette gjelder multifunksjonshemmede barn og barn med andre spesielle utfordringer.

Matservering

Barnehagen må vurdere om de kan tilby ordinær matservering, eller om foresatte bes om å ta med matpakke.

Alle kan bidra til å stoppe spredningen – takk for at du bidrar!

Sektor barnehage Ann-Iren Larsen, barnehagesjef

Back to top